Promocijski material


Vizitke, letaki, plakati, brošure...

Vizitke, letaki, plakati, brošure...

Oblikovanje promocijskega materiala za tisk - vizitke, letaki, plakati, brošure, foto knjige…

Oblikujem po vaših željah ali po kateri od obstoječih predlog. 

Promocijski material za socialna omrežja

Promocijski material za socialna omrežja

Ker se danes vse več promocijskega materiala objavlja v digitalni obliki, posebej na socialnih omrežjih, vam nudim oblikovanje le-tega.

Promocije, predstavitve, oglasi, naslovne slike za socialna omrežja...

Oblikovanje za tisk na izdelke

Oblikovanje za tisk na izdelke

Oblikovanje in priprava za tisk na različne produkte in materiale - majice, šalice, brisače, obeske, nalepke...

Če imate kakšno idejo za majico, šalico ali celo kopico drugih produktov, na katere se lahko tiska, vam lahko pomagam pri oblikovanju le-te.


ChrisTeaAn Logo Bel